Magyar Kendo, Iaido és Jodo
Szövetség

Bp. 1073. Dob utca 80. I./12.
mobil: +36 20 460 2565
tel./fax: +36 1 342 0034
e-mail: office@kendo.hu

EKB 2017

MKSZ Közgyűlés

2017. június 10. 10:00 - 12:00
Típus: 
Egyéb
Város: 
Budapest
Ország: 
HUN
Információk az eseményről: 

Tájékoztatlak, hogy a Magyar Kendo,Iaido és Jodo Szövetség vezetősége 2017. évi rendes és Rendkívüli közgyűlését 2017.június 10-én szombaton 10:00 órától a szövetség irodájában (Budapest VII,ker. Dob u. 80. I.12. 5 ajtócsengő) tűzte ki, melyre ezennel tisztelettel meghívlak!

Tekintettel arra, hogy Közhasznúsági hiánypótlás miatt Alapszabály módosítás is lesz, – amit csak 2/3-os szavazati részvétellel lehet megtenni - ezért minden Egyesületi Elnökre számítunk! Amennyiben nem tud eljönni, hatalmazzon meg írásban valakit!

Napirendi pontok:

1) Alapszabály harmonizálás és módosítás a legújabb rendeletek szerint
2) Kiküldött beszámolókkal kapcsolatos kérdések, hozzászólások
3) Felügyelő Bizottság beszámoló
4) Beszámolók elfogadása
5) 2018 évi pénzügyi tervezet elfogadása
6) Egyebek

Szavazási rend, emlékeztető az alapszabályból:

VI.13/(3)
„A közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot a sportegyesületben regisztráltsága után minimum egy,minden 10 tagja után további egy szavazat illeti meg, oly módon, hogy 4-től lefelé 5-től felfelé kell kerekíteni a szavazatok számát.”

Ha a közgyűlés a fenti időben és helyen nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2017. június 10-án, 11:00 órakor szintén az előbbi helyszínen kerül sor. Alapszabályunk értelmében a közgyűlés határozatképességéről:

14. (1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint felének a képviselője jelen van.
(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Amennyiben további napirendi pont javaslatod van, kérlek jelezd főtitkárunknak írásban, 2017. június 01-ig

Sporttársi üdvözlettel:

Vadadi Zsolt sk.
elnök

Budapest, 2017. május 15.

Kapcsolat: 

sg@kendo.hu